Služby

Nabízené služby firmou Novis Praha s.r.o.

Nabídka služeb

Speciálizované stavební práce


Ploché střechy

 • s klasickým pořadím vrstev (tepelná izolace je v suchu pod hydroizolací)
 • inverzní skladby (hydroizolace na nosné konstrukci, ostatní vrstvy vč. tep. izolace jsou nad ní)
 • pochozí střechy – terasy, balkony, zelené střechy, provozní střechy apod.

Skladby střech nad suchými, vlhkými i mokrými provozy (např.střechy nad bazény)


Hydroizolační práce

 • Fólie PVC, TPO, FPO
 • Asfaltové pásy a souvrství
 • Hydroizolační stěrky – omezeně
 • Nátěrové systémy - udržovací

Spodní stavby

 • zemní vlhkost, tlaková voda
 • ochrana proti radonu - hydroizolace


Klempířské práce

 • z pozinkovaného a barevného lakovaného plechu
 • z mědi
 • z titanzinku
 • z poplastovaných plechů
 • z plastu

Tepelně izolační práce

 • zateplováním plochých střech a teras včetně spádových vrstev
 • zateplování fasád objektů kontaktním systémem ETICS
 • zateplování strojoven a nástaveb střech kontaktním systémem ETICS
 • zateplování vzduchotechnických jednotek a nástaveb na střechách

Sklenářské práce ( prosvětlení objektů přírodním světlem )

 • klasickými světlíky s drátosklem
 • plastovými světlíky s polykarbonátem
 • střešními okny, světlovody a kominickými výlezy

Pokrývačské práce sedlových a pultových střech

 • z tvrdé betonové a pálené krytiny
 • z asfaltového šindele
 • z plechové krytiny

Zámečnické práce

Natěračské a malířské práce

Hromosvodářské a výškové práce


Běžné stavební práce


Zednické

Betonářské a bourací

Poskytuje poradenskou a odbornou činnost se specializací na hydroizolace proti vodě a izolace střešních plášťů